Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Narystė asociacijoje (atnaujinta 2021 03 29)

Maloniai kviečiame tapti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos nariu.

Priėmimo į Asociaciją ir išstojimo tvarka

Asmuo pageidaujantis tapti nariu Asociacijos valdybai pateikia prašymą priimti į Asociaciją. Asociacijos valdyba priima sprendimą priimti asmenį į narius ar atmesti prašymą. Sprendimas priimamas artimiausiame valdybos posėdyje valdybos narių balsų dauguma.

Iš Asociacijos išstojama atsiskaičius su ja už metinius nario įnašus ir parašius prašymą Asociacijos valdybai. Valdybos susirinkimo nutarimu Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu nevykdo įsipareigojimų ar kitaip grubiai pažeidžia įstatus ir daugiau kaip metus nemoka nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų. Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.
Norint tapti LEŪA nariu, reikia užpildyti prašymo formą ir ją atsiųsti  el.paštu: info@ecofarms.lt   arba paprastu paštu adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas

Prašymas stoti į LEŪA

Metinis nario mokestis
Metinis nario mokestis fiziniams ir juridinimas asmenims skaičiuojamas po 1 eurą  už kiekvieną sertifikuotą ekologinių žemėnaudų hektarą.

Minimalus metinis nario mokestis 30  eurų, maksimalus – 1000 eurų.

Fiziniams asmenims, kurie neturi sertifikuotų ekologinių žemėnaudų metinis nario mokestis 30  eurų;

Juridiniams asmenims, kurie neturi sertifikuotų ekologinių žemėnaudų kasmetinis nario mokestis 600 Eur;

Mokestis skaičiuojamas tik nuo sertifikuoto ekologinių žemėnaudų ploto pagal sertifikavimo institucijos pateiktus duomenis arba vadovaujantis einamųjų metų sertifikavimo įstaigos išduotu Nutarimo išrašu.

Mokėjimo tvarka

Metinis nario mokestis sumokamas gavus  Asociacijos buhalterijos išrašytą pranešimą. Nario mokestis mokamas pavedimu į banką.

LEŪA sąskaita AB SEB banke

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT407044060007442770
Įmonės kodas 302484065

Pastabapervedant mokesčius laukelyje „Paskirtis“ nurodyti pavardę, kokį mokestį ir už kuriuos metus mokate, pvz.: Vardenis Pavardenis, nario mokestis už 2021  metus.