Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Apie LEŪA

         Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija (LEŪA) skatina ekologinį Å«kininkavimÄ…, sveiko maisto gamybÄ… ir vartojimÄ…, gyvenamosios aplinkos tausojimÄ…. Asociacija – jauniausia ekologinio judÄ—jimo organizacija Lietuvoje. Ä®kurta 2010 m. ji suvienijo ekologijos šalininkus ir dabar yra gausiausia Lietuvoje. LEŪA vienija Å«kininkus, ekologiškų profuktų gamintojus, prekiautojus, politikus, mokslininkus, specialistus, vartotojus. Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija yra Europos SÄ…jungos tarptautinÄ—s organinÄ—s žemdirbystÄ—s judÄ—jimų federacijos (IFOAM ES) narÄ—. IFOAM ES grupÄ— priklauso tarptautinei IFOAM organizacijai. IFOAM ES vienija daugiau nei 160 organizacijų, asociacijų ir įmonių iš Europos SÄ…jungos, Europos Laisvos Prekybos Asociacijos ir šalių kandidačių. Pagrindinis IFOAM ES siekis – ekologinÄ—s žemdirbystÄ—s principus atitinkančios sistemos, veikiančios ekologinio, socialinio ir ekonominio požiÅ«rio naudai, įgyvendinimas.
        
LEŪA misija: ugdyti sÄ…moningÄ… ekologiškos produkcijos gamintojÄ… ir vartotojÄ… pasitelkiant naujausias mokslo žinias ir rekomendacijas.
         LEŪA vizija: ekologinis Å«kininkavimas – Lietuvos žemÄ—s Å«kio kokybÄ—s ženklas.
 
      LEŪA tikslai: ekologinių Å«kių skaičiaus ir sertifikuotų plotų augimas; ekologiškos produkcijos įsitvirtinimas rinkoje.
      
LEŪA yra stipri lobostinÄ— organizacija, kuri daro įtakÄ… formuojant šalies žemÄ—s Å«kio politikÄ…. Asociacijos tikslas – padÄ—ti ekologiškai Å«kininkaujantiesiems, saugoti aplinkÄ…, perdirbti natÅ«ralius gamtos išteklius, didinti vietinius ekologiškos producijos kiekius, skatinti ekologinei veiklai kaimo bendruomenes, ugdyti ir auklÄ—ti ekologiškos produkcijos vartotojÄ…. Asociacija rengia mokslines konferencijas, seminarus, mokymus, mokomajÄ… ir informacinÄ™ medžiagÄ… Å«kininkams ir ekologams praktikams, bendradarbiauja su valstybinÄ—mis institucijomis, mokslininkais, su privačiomis bendrovÄ—mis, perdirbančiomis ekologiškÄ… žemÄ—s Å«kio produkcijÄ….
        
LEŪA nuolat teikia pasiÅ«lymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms atsakingoms valstybÄ—s institucijoms dÄ—l aplinkos tvarumo, saugaus maisto, pramoninÄ—s žemÄ—s Å«kio produkcijos gamybos, genetiškai modifikuotų organizmų, vaikų ir visos visuomenÄ—s sveikatos, įmonių socialinÄ—s atsakomybÄ—s, sąžiningos prekybos ir kitais aktualiais klausimais.
       
LEŪA remia ir skatina ekologinį Å«kininkavimÄ…, švaresnÄ—s ir sveikesnÄ—s planetos išsaugojimÄ…. Asociacijos nariai tiki, kad ekologiškų produktų gamyba yra geriausias pasirinkimas ir gamintojams, ir vartotojams – visiems, norintiems išsaugoti sveikatÄ…, aplinkÄ…, kuriant saugaus maisto gamybos sistemÄ…. Mes tikime, kad kiekvieno iš mÅ«sų ir visos planetos ateitis priklauso nuo to.