Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams

Data :2021-09-20
Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams

Jau ketvirtus metus rugsÄ—jo mÄ—nesį Vilniuje vykstanti Kokybiško maisto šventÄ— sukviečia gausų bÅ«rį sveikatai palankaus maisto mÄ—gÄ—jų, Å«kininkų, mokslininkų, maitinimo įstaigų atstovų. Šiuo renginiu ŽemÄ—s Å«kio ministerija siekia didinti žmonių sÄ…moningumÄ… renkantis kokybe ženklintus maisto produktus ir populiarinti jų vartojimÄ… Lietuvoje.

Visame pasaulyje auga dÄ—mesys maisto tausojimui, produktų kokybei ir žmonių sveikatai. Lietuvos vartotojai turi vis daugiau galimybių įsigyti kokybiškų maisto produktų. Tačiau pagal kokybÄ—s sistemas pagaminti produktai vis dar nÄ—ra labai gerai žinomi vartotojams. TodÄ—l šventÄ—je daug dÄ—mesio skirta ekologiškiems ir pagal nacionalinÄ™ žemÄ—s Å«kio ir maisto kokybÄ—s sistemÄ… pagamintiems produktams bei maisto produktams, paženklintiems saugoma geografine nuoroda, saugoma kilmÄ—s vietos nuoroda ir garantuoto tradicinio gaminio nuoroda. Visi jie ypatingi tuo, kad jiems keliami aukštesni reikalavimai, negu įprastiniams.

ŽemÄ—s Å«kio ministras KÄ™stutis Navickas, kalbÄ—damas apie Žaliojo kurso siekius, ateities maistÄ…, padÄ—kojo visiems šventÄ—ms dalyviams, besidomintiems lietuvišku maistu, pagamintu tvariais gamybos bÅ«dais.

Ministerija remia vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigas – šiemet parama (1 008 tÅ«kst. Eur) pasinaudojo 45 vaikų ugdymo įstaigos, sveikatai palankiu maistu maitindamos daugiau kaip 7200 vaikų. „Šie pinigai – tai ženklas, kad valstybÄ— ne tik deklaruoja pažadus, bet juos ir vykdo, – sakÄ— ministras.  – Skatindami trumpÄ…sias maisto tiekimo grandines norime, kad Lietuvoje tarp valgytojo ir gamintojo bÅ«tų kuo mažiau tarpininkų“.

Iš lauko tiesiai ant stalo

ŠventÄ—s metu surengtoje konferencijoje pristatytos kokybÄ—s sistemų naujovÄ—s ir aktualijos, mokslininkai lygino ekologiškų ir įprastinių produktų maistinÄ™ vertÄ™, įtakÄ… sveikatai bei kartu su praktikais dalijosi trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymo teorija ir praktika.

Pasak žemÄ—s Å«kio ministro patarÄ—jo Daivaro Rybakovo, trumposios maisto tiekimo grandinÄ—s yra vienas iš faktorių, priartinančių kokybiškus maisto produktus prie vartotojo. „Trumpoji tiekimo grandinÄ— yra maistas iš lauko tiesiai ant stalo. Realiame gyvenime - tai Å«kininkų turgeliai, sveiko maisto parduotuvÄ—lÄ—s, prekyba iš Å«kio, elektroninÄ—s parduotuvÄ—s, tiesioginis produkcijos pristatymas  vartotojams į namus, mugÄ—s, parodos, paviljonai, vaikų darželiai ir mokyklos, maitinančios vaikus ekologiškais produktais, restoranai ir kavinÄ—s, bendradarbiaujančios su vietiniais Å«kininkais“, - kalbÄ—jo ministro  patarÄ—jas. Trumposios grandinÄ—s ne tik atpigina maistÄ…, nes tarp Å«kio ir vartotojo gali dalyvauti tik vienas tarpininkas, bet ir prisideda prie klimato kaitos mažinimo, produktus pervežant mažesniais atstumais. ŽemÄ—s Å«kio ministerija nuo šių metų rems Å«kininkų bendradarbiavimÄ… – trumpųjų grandinių kÅ«rimui numatyta 7,7 mln. Eur.

Pagal kokybÄ—s sistemas pagaminti produktai jau įtraukti ir į „žaliuosius pirkimus“. VyriausybÄ— yra numačiusi, kad perkančiųjų organizacijų „žalieji pirkimai“ nuo 2023 m. turÄ—s sudaryti 100 procentų visų pirkimų.

Kuria naujas tradicijas

Konferencijoje savo pasiekimais bei gerÄ…ja patirtimi dalijosi Å«kininkai, auginantys ir gaminantys produktus, paženklintus kokybÄ—s ženklais. Mobiliųjų Å«kininkų turgelių sumanytojas, kooperatyvo „Lietuviško Å«kio kokybÄ—“ vadovas Mindaugas Maciulevičius ypač pabrėžė asmeninį ryšÄ¯ tarp gamintojų ir vartotojų. „Kuriame tradicijas, kurių neturÄ—jome. Pas mus jau yra prekiaujančios trys vienos šeimos kartos“, - džiaugÄ—si M. Maciulevičius.  PradÄ—jÄ™ nuo kelių Å«kininkų parduodamų morkų ir kopÅ«stų, šiandien kooperatyvo nariai įtinka ir išrankiems gurmanams. „Priklausomai nuo sezono, mobiliuosiuose turgeliuose prekiauja apie 500 Å«kininkų ir kitų gamintojų. Mums svarbi savikontrolÄ—, o visos naujos prekybos vietos atidaromos konsultuojantis su bendruomenÄ—mis, seniÅ«nijomis”,  - sakÄ— kooperatyvo „Lietuviško Å«kio kokybÄ—“ vadovas.

Kokybiško maisto šventÄ—s dalyviai ne tik įsitraukÄ— į įvairias diskusijas, klausÄ— pranešimų, bet ir ragavo kokybe ženklintų produktų. Ūkininkai ir gamintojai pristatÄ— įvairiausius gaminius – grÅ«dų, pieno,  daržovių ir vaisių produktus, gÄ—rimus, medaus gaminius, įvairiausius gardÄ—sius.

 Apdovanoti konkursų nugalÄ—tojai

ŽemÄ—s Å«kio ministerija remia gamintojus, kurie populiarina pagal kokybÄ—s sistemas gaminamus produktus. Siekiant apdovanoti geriausius iš geriausiųjų, šiemet surengti net du konkursai.

Konkurse „Geriausia 2021 m. ekologinÄ—s gamybos įmonÄ—“ I vietÄ… užėmÄ— kooperatinÄ— bendrovÄ— „Grybai LT“. Ji apdovanota už didelÄ™ ekologiškos produkcijos įvairovÄ™ ir aplinkai draugiškų technologijų diegimÄ…. II vietos laimÄ—toja tapo UAB „Du medu“, turinti ilgametÄ™ patirtį gaminant ekologiškus duonos gaminius. Už bendradarbiavimÄ… su mokslininkais kuriant ekologiškus produktus apdovanota įmonÄ— UAB „Allive  Europe“, užėmusi III vietÄ….

Konkursui „Kokybe paženklintas maistas 2021“ 12 gamintojų pateikÄ— 20 ekologiškų, nacionalinÄ—s kokybÄ—s ir su saugomomis nuorodomis produktų. Komisija už išradingumÄ… gaminant ekologiškus maisto produktus iš lietuviškos žaliavos apdovanojo UAB „EKKO LT“. UAB „Daumantai LT“ buvo įvertinta už ekologiškų produktų asortimento plÄ—trÄ…. UAB „ProBIOduktai“ atsiÄ—mÄ— apdovanojimÄ… už išradingumÄ… puoselÄ—jant mikroorganizmus ekologijoje ir praturtintÄ… vartotojų mitybÄ…. Viena iš konkurso laimÄ—tojų tapo UAB „Geld Baltic“, gaminanti liofilizuotus ekologiškus produktus. Už ekologiškų produktų išskirtinumÄ… įvertinta UAB ,,Orka foods“, už inovatyvių ekologiškų produktų gamybÄ… - UAB „Nordic proteins“. Komisija nusprendÄ— apdovanoti ir UAB „Miltinuko  receptas“, gaminančiÄ… ekologiškus tradicinÄ—s virtuvÄ—s miltinius gaminius.

Konkurse apdovanoti ir išskirtiniai produktai. Ūkininkas Edmundas Henrikas Jastramskis įvertintas už ekologiškÄ… šalto spaudimo rapsų aliejų, UAB „Du medu“ - už ekologiškus sausainius „Du medu“.  Produktų su Europos SÄ…jungos saugomomis nuorodomis grupÄ—je laimÄ—jo UAB „Lukšių pieninÄ—“ puskietis sÅ«ris „Liliputas“. Pagal nacionalinÄ™ žemÄ—s Å«kio ir maisto kokybÄ—s sistemÄ… gaminamų produktų grupÄ—je laimÄ—toju paskelbtas Ginto Cimakausko Å«kis, tiekiantis rinkai vištų kiaušinius.

ŠventÄ—je pasidžiaugta ir jau trečius metus ministerijos teikiamos paramos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms rezultatais - apdovanotos visos prie šios iniciatyvos prisijungusios savivaldybÄ—s ir darželiai.

 Å½emÄ—s Å«kio ministras padÄ—kÄ… įteikÄ— ir pirmajai sertifikuotai ekologiško viešojo maitinimo įmonei – UkmergÄ—s vaikų lopšeliui-darželiui „Žiogelis“. Šiame darželyje ekologiškos žaliavos maiste, gaminamame vaikams, sudaro ne mažiau kaip 60-90 proc. visų naudojamų žaliavų.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/zum.lrv.lt/lt/naujienos/svente-kokybisko-lietuvisko-maisto-gamintojams-ir-vartotojams


Visos naujienos...