Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Renginys - konkursas

Data :2021-08-26
Renginys - konkursas

„Klimato kaitos mažinimo gerieji KPP pavyzdžiai kaimo vietovÄ—se“

 Kanapių augintojų, perdirbÄ—jų ir verslo inovatorių asociacija (toliau - KAPVIA) kviečia Jus rugpjūčio 28 d. (šeštadienį) 9-14 val. atvykti į VDU ŽemÄ—s Å«kio akademijÄ…, kur parodos „Inno panorama 2021“ metu vyks Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas renginys - konkursas „Klimato kaitos mažinimo gerieji KPP pavyzdžiai kaimo vietovÄ—se“.

Renginyje  bus pristatyta su KPP parama įgyvendintų projektų geroji patirtis prisidedant prie klimato kaitos švelninimo.

Renginio metu taip pat bus detaliai aptarta pluoštinių kanapių auginimo nauda aplinkosaugai, nes pluoštinių kanapių verslas yra gamtai palanki Å«kinÄ— veikla, atverianti dideles galimybes bioekonomikos bei žiedinÄ—s ekonomikos plÄ—trai ir leidžianti žemdirbiams veiksmingai sprÄ™sti CO2 emisijos mažinimo, biologinÄ—s įvairovÄ—s išsaugojimo, žemÄ—s Å«kio restruktÅ«rizavimo ir dirbamos žemÄ—s regeneravimo problemas.

Atkreipiame dÄ—mesį, kad šio renginio metu JÅ«s galÄ—site „iš pirmų lÅ«pų“ sužinoti apie svarbiÄ… aplinkosaugos inovacijÄ… - CO2 kreditų schemos diegimÄ… žemÄ—s Å«kyje ir užmegzti tiesioginius ryšius su šios iniciatyvos įgyvendintojais ES šalyse.

Dalyvaudami renginyje JÅ«s pagerbsite KPP paramos projektų vykdytojus, kurie prisideda prie klimato kaitos švelninimo ir turi sukaupÄ™ prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių patirtį.

Savo ruožtu, KAPVIA – renginio organizatorÄ— siÅ«lo Jums puikiÄ… galimybÄ™ pasisemti naujų žinių, kaip Å«kininkauti tausojant gamtÄ…, ir žada visus atvykusius svetingai priimti ir pavaišinti kava bei pietumis.

Primename, kad dalyvavimas renginyje, kaip ir parodos „Inno panorama – 2021“ lankymas yra galimas tik su galimybių pasu. 

DIENOTVARKÄ–

9.00 – 9.30 val. Renginio dalyvių registracija.

 9.30 – 10.30 val. Informacija apie pluoštinių kanapių verslo gerÄ…jÄ… patirtį sprendžiant ES Žaliojo kurso keliamus aplinkosaugos uždavinius.

  1. 1.     Prof. Juozas PEKARSKAS, VDU ŽemÄ—s Å«kio akademija - „KELI FAKTAI APIE ŽEMÄ–S ŪKIO ATEITIES KULTŪRÄ„ - DAUGIAFUNKCÄ® AUGALÄ„ PLUOŠTINĘ KANAPĘ”.
  2. 2.     Violeta GEVORKJAN, "SOIL-ECO" vyresnioji projektų vadovÄ— - „CO2 KREDITŲ SCHEMOS DIEGIMAS ŽEMÄ–S ŪKYJE - PELNINGA ANGLIES ABSORBAVIMO IŠ ATMOSFEROS IR SEKVESTRAVIMO DIRVOŽEMYJE PROGRAMA”.
  3. 3.     Sofija JANKAUSKIENÄ–, UAB “Agrolitpa” augalininkystÄ—s projektų vadovÄ— - „KANAPIŲ AUGINIMAS KANAPGRŪDŽIAMS – NEPRILYGSTAMAS VEISLÄ–S „HENOLA“ POTENCIALAS”
  4. 4.     Prof. Vilma ATKOÄŒIŪNIENÄ–, VDU ŽemÄ—s Å«kio akademija - „BIOLOGIŠKAI VERTINGŲ MAISTO PRODUKTŲ TRUMPŲJŲ TIEKIMO GRANDINIŲ IR MAISTO SISTEMŲ KŪRIMO SVARBA APLINKOS SAUGOJIMO POŽIŪRIU”.

 10.30 – 11.00 val. Kavos pertraukÄ—lÄ—.

 11.00 – 12.30 val. Su KPP parama įgyvendintų ir/ar įgyvendinamų agrarinÄ—s aplinkosaugos projektų gerosios patirties pristatymas ir apdovanojimas.

1.Janina AUGUSTINAVIÄŒIENÄ–, Kaišiadorių rajono Vietos veiklos grupÄ—  – ATSINAUJINANTI ENERGIJA, TAI VIENIJANTI ENERGIJA".

2. RÅ«ta JAKUBONIENÄ–, Pilnų namų bendruomenÄ—, doc. dr. Egidijus ZVICEVIÄŒIUS, VDU ŽemÄ—s Å«kio akademija – „EKOLOGIJA IR ATSINAUJINANÄŒIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENÄ–JE“.

3. Margarita JANKAUSKIENÄ–, Aukštaitijos profesinio rengimo centro (Alantos technologijos ir verslo mokyklos) projektų vadovÄ— – NACIONALINIO MASTO PROJEKTŲ „DARNUS ŪKININKAVIMAS“ IR „TVARUS ŪKININKAVIMAS“ GEROJI PATIRTIS.

4. Daiva KVEDARAITÄ–, Å«kininkÄ— – PROJEKTO  „TRUMPOSIOS MAISTO TIEKIMO GRANDINÄ–S KŪRIMAS“ Ä®GYVENDINIMO NAUDA Ä®MONEI IR VARTOTOJAMS. 

5. SaulÄ— SERAFINIENÄ–, UAB „Kvalitetas“ vadovÄ— – BIOLOGIŠKAI VERTINGO MAISTO PANAUDOJIMO GALIMYBÄ–S.

6. Tadas  MOCKUS, Å«kininkas – KANAPIŲ ŪKIO GEROJI PATIRTIS. 

7. Andrius ŠIRONAS, Å«kininkas – EKONOMINIO GYVYBINGUMO MODELIS SMULKIAM ŠEIMOS ŪKIUI, RINKAI TIEKIANT AUKŠTOS BIOLOGINÄ–S VERTÄ–S MAISTO PRODUKTUS.

8. Gintautas ŽEBELYS, Å«kininkas – SMULKAUS ŪKIO, AUGINANÄŒIO IR PERDIRBANÄŒIO KANAPES, SIEKIS TAUSOTI GAMTÄ„.

9. Liucija SAMUOLYTÄ–, UAB „NatÅ«ralus pluoštas“ direktorÄ— – Ä®MONÄ–S „NATŪRALUS PLUOŠTAS“ SÄ–KMÄ–S ISTORIJA.

10. Rimantas VAIŠNYS, UAB „Bioproduktas“  vadovas – Ä®MONÄ–S „BIOPRODUKTAS“ VEIKLOS GEROJI PATIRTIS.

11. KÄ™stutis ZINKEVIÄŒIUS, Å«kininkas – KANAPIŲ VERSLO YPATUMAI IR NAUDA.

 12.30 – 13.30 val. Pietų pertrauka ir parodos „Inno panorama 2021“ aplankymas.

 13.30 – 14.00 val. Renginio dalyvių diskusija.


Visos naujienos...