Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena

Data :2021-09-23
Rugsėjo 23-oji –  Europos Sąjungos ekologinė diena

Šiandien Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pažymi pirmÄ…jÄ… kasmetinÄ™ ES ekologinÄ™ dienÄ…. Visos trys institucijos pasirašÄ— bendrÄ… deklaracijÄ…, kuria nustatoma, kad nuo šiol kiekvienų metų rugsÄ—jo 23 d. bus minima kaip ES ekologinÄ— diena. Paskelbti tokiÄ… dienÄ…, skirtÄ… informuotumui apie ekologinÄ™ gamybÄ… didinti, numatyta 2021 m. kovo 25 d. Komisijos priimtame EkologinÄ—s gamybos plÄ—tros veiksmų plane.

Bendros deklaracijos pasirašymo ir pirmosios šios dienos minÄ—jimo ceremonijoje už žemÄ—s Å«kį atsakingas Komisijos narys Januszas Wojciechowskis teigÄ—: „Šiandien švenčiame ekologinÄ—s gamybos – tvaraus žemÄ—s Å«kio, kurį plÄ—tojant maisto produktų gamyba vykdoma atsižvelgiant į gamtÄ…, biologinÄ™ įvairovÄ™ ir gyvÅ«nų gerovÄ™, dienÄ…. RugsÄ—jo 23 d. taip pat yra rudens lygiadienis, kuomet dienos ir nakties trukmÄ— yra vienoda. Tai žemÄ—s Å«kio ir aplinkos pusiausvyros simbolis, geriausiai atspindintis ekologinÄ™ gamybÄ…. Džiaugiuosi, kad kartu su Europos Parlamentu, Taryba ir pagrindiniais šio sektoriaus atstovais pažymime pirmÄ…jÄ… ES ekologinÄ™ dienÄ… ir jÄ… minÄ—sime kasmet – tai bus puiki proga didinti informuotumÄ… apie ekologinÄ™ gamybÄ… ir stiprinti jos svarbų vaidmenį pereinant prie tvarių maisto sistemų.“

Bendras ekologinÄ—s gamybos plÄ—tros veiksmų plano tikslas – iš esmÄ—s paskatinti ekologiškų produktų gamybÄ… ir vartojimÄ…, siekiant prisidÄ—ti prie strategijos „Nuo Å«kio iki stalo“ ir biologinÄ—s įvairovÄ—s strategijos tikslų, pvz., trÄ…šÅ³, pesticidų ir antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo, įgyvendinimo. Kaip nustatyta veiksmų plane, tam, kad ekologinÄ—s gamybos sektorius galÄ—tų plÄ—stis, reikalingos tinkamos priemonÄ—s. SiÅ«lomi 23 veiksmai, suskirstyti pagal 3 kryptis: vartojimo skatinimasgamybos didinimas ir tolesnis sektoriaus tvarumo didinimas, kuriais siekiama užtikrinti subalansuotÄ… sektoriaus augimÄ….

Veiksmai

Siekiant paskatinti vartojimÄ…, veiksmų plane numatyti tokie veiksmai, kaip informacijos apie ekologinÄ™ gamybÄ… teikimas, ekologiškų produktų vartojimo populiarinimas ir viešÅ³jų maitinimo įstaigų skatinimas daugiau tokių produktų įsigyti vykdant viešuosius pirkimus. Be to, siekiant padidinti ekologinÄ™ gamybÄ…, pagrindinÄ— perÄ—jimo prie ekologinio Å«kininkavimo rÄ—mimo priemonÄ— ir toliau bus bendra žemÄ—s Å«kio politika (BŽŪP). JÄ… papildys, pavyzdžiui, informaciniai renginiai ir tinklų kÅ«rimas siekiant keistis geriausia patirtimi, taip pat Å«kininkų grupių sertifikavimas vietoj pavienių Å«kininkų. Galiausiai, siekdama padidinti ekologinio Å«kininkavimo tvarumÄ…, Komisija ne mažiau kaip 30 proc. biudžeto skirs moksliniams tyrimams ir inovacijoms žemÄ—s Å«kio, miškininkystÄ—s ir kaimo vietovių srityse pagal specialias arba su ekologiniu sektoriumi susijusias temas.

Pagrindiniai faktai

EkologinÄ— gamyba teikia įvairiapusÄ™ naudÄ…: ekologiniuose laukuose biologinÄ— įvairovÄ— yra apie 30 proc. didesnÄ—, ekologiškai auginamų gyvÅ«nų gerovÄ— yra didesnÄ— ir jiems duodama mažiau antibiotikų, ekologiškai Å«kininkaujantys Å«kininkai gauna didesnes pajamas ir yra atsparesni, o ES ekologinÄ—s gamybos logotipas padeda vartotojams gauti tiksliÄ… informacijÄ… apie įsigyjamÄ… produktÄ….

ŠALTINIS: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_21_4821


Visos naujienos...